İndirim

Çocuğun Yanına Yerleşen Yaşlı Ebeveyn

255TL + KDV

Ebeveyniniz artık tek başına yaşamını sürdüremez duruma geldiğinde ve seçenekler sizinle yaşamasını zorunlu kıldığında aile bireylerinin bu yeni sisteme uyumu önem arz etmektedir.

Bu modülümüzde üzerinden geçeceğimiz konular:

 • Eşin ve çocuğun yaşlı ebeveyni kabulü

 • Bunun evlilikte oluşturabileceği olumsuz etkileri azaltmak için yapılabilecekler

 • Yaşlı ebeveynin sağlık problemleri ile nasıl baş edilir?

 • Yaşlı ebeveyn için özerk alan oluşturulması

 • Yaşlı ebeveyn ve varsa torun ilişkilerinin düzenlenmesi

 • Yaşlı ebeveynin bakım sorumluluğu paylaşımı ve organizasyonu

Oturum Sayısı: 1

Danışman: Aylin Gündoğdu Uzman Psikolog

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü onur derecesiyle 2003 yılında tamamlamasının ardından aynı üniversitede Sosyal Psikoloji Yüksek Lisansını “Evlilik Tipleri ve Evlilik Doyumu” üzerine yazdığı teziyle bitirerek uzman psikolog ünvanını aldı. Öğrenim hayatı boyunca birçok akademik projede yer aldı ve çeşitli psikoloji kongrelerinde bilimsel çalışmalarını sundu. Kronik hastalıklarda ruh sağlığı konusundaki çalışmayla mesleki kariyerine başlayıp çeşitli kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocuklar ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmetleri ile devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda psikolojik danışmanlık biriminin kurucularından biri olup 2005-2012 yılları arasında bu birimde klinisyen ve birim yöneticisi olarak çalıştı. Sorumlusu olduğu tüm Marmara Bölgesi dahilindeki askeri personele düzenli olarak kişisel gelişim, öfke ve stres yönetimi, personel ilişkileri/yönetimi, etkin liderlik vb. konularda eğitim ve seminerler verdi. Sahil Güvenlik Dergisi psikoloji köşesinde makaleler yazdı ve aylık psikoloji bülteni çıkardı. Ardından bir obezite kliniğinde psikolojik danışma birimini kurdu ve klinik yöneticiliği yaptı. Aynı zamanda kilo vermede psikolojik süreçler ve çözümü konularında danışmanlık yapıp eğitim seminerleri düzenledi.

Genç Hayat Vakfı bünyesinde 1 yıl süren Yurttan Sesler Projesi (ortaöğretim kız öğrenci yurtlarında kalan gençlerle toplumsal cinsiyet eşitliği) ile Nevşehir ve Konya sahalarında eğitmen olarak çalıştı. Ardından Soma maden kazası sonrası 6 ay süre ile sahada Travma Sonrası Başa Çıkma Öğretmen Destek Programı’nda eğitmen olarak yer aldı.

2013 yılından bu yana kendi psikolojik danışmanlık şirketinde farklı uzmanlıkları olan psikologlardan oluşan ekibiyle birlikte çocuk/ergen/yetişkin ve çiftlerle bireysel psikoterapi seanslarına devam etmektedir.

Kognitif (Bilişsel) Terapinin ruhsal bozuklukların tedavisinde diğer terapi yöntemlerine göre daha etkin olması nedeniyle psikoterapi uygulamalarını bu yönde derinleştirmiştir. Halen, Amerikan Kognitif Terapi Akademisi üyelerinden (Dr. Christine Padesky, Dr. Leslie Sokol, Dr. Emel Stroup) eğitim ve süpervizyon almaktadır. Ek olarak Şema Terapi Uluslararası Sertifika Programları eğitimlerine katılarak Mod Terapisini psikoterapi ve eğitim uygulamalarına eklemiştir. Verdiği bilişsel terapi temelli kurumsal eğitimlerde “Duygu ve Düşünce Farkındalığı”nın çalışan performansına katkısını vurgulamaktadır. Kurumsal çalışanların, durumları yorumlayış şekli ile düşünce sistemlerinin duygularını ve davranışlarını belirlediği yönündeki teorisini eğitimlerinde interaktif bir yöntemle işlemektedir.

Çeşitli dergilerde yayınlanmış evlilik, yeme bozuklukları, psikoterapi uygulamaları, medya ve kadın, kaygı, stres ve ebeveyn tutumları gibi konularda makaleleri mevcuttur. Çevirisini yaptığı “Takıntılarla Başaçıkma” adlı kitap Psikonet Yayınları tarafından basılmıştır. Çeşitli TV programlarına psikopatoloji, ebeveynlik, aile dinamikleri, sağlıklı çocuk yetiştirme, evlilik ve evlilik doyumu konularında bilgilendirici konuşmalarla konuk olmaktadır.

Halen Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında yarı zamanlı akademisyen olarak “Klinik Süpervizyon” dersi vermektedir. Bu ders kapsamında yeni psikoterapistlerin yetişmesine katkı sağlayarak ihtiyaçları olan bilgi ve deneyimi sunmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği ve ODTÜ İstanbul Mezunlar Derneği Sosyal Komite üyesidir.

Gizlilik, kişisel mahremiyete saygı ve etik ilkelere bağlılık birinci önceliğidir.

Modülle İlgili Diğer Önemli Detaylar:

 • Modüllerin geçerlilik süresi satın alındığı tarihten itibaren 1 yıldır.

 • Danışmanlık görüşmeleri İstanbul içindeki danışanlarımız için Trump Towers'daki Commeetment ofisinde gerçekleştirilmektedir. İstanbul içinde ofisimize gelemeyen ya da İstanbul dışındaki çift olmayan danışanlarımız için görüşmelerimiz görüntülü arama (FaceTime, Whatsapp veya Skype) yoluyla gerçekleştirilecektir.

 • Modülü satın aldıktan sonra iletişim bilgilerinden Commeetment'ı arayıp randevu almanız, danışmanlık görüşmenizin gün ve saatini belirlemeniz gerekmektedir. Danışan bu kapsamda kendisine uygun olacağını belirttiği gün ve saatler içinde davet edildiği görüşmelere katılmakla yükümlüdür. Danışan, ancak en az 24 (yirmi dört) saat öncesinden geçerli bir mazeret bildirmek ve sadece 1 (bir) kez ile sınırlı olmak üzere rezervasyon gerçekleştirilmiş söz konusu modül görüşmesine katılmayabilir. Aksi tüm hallerde, hizmet danışana verilmiş sayılır ve Commeetment’ın yükümlülüğü ortadan kalkar.

 • Her 1 oturumun yaklaşık süresi toplam 60 dakikadır. Her oturumun son 10 dakikası danışanlarımızın soru ve cevapları için ayrılmıştır.

 • Danışanlarımızın rezervasyonuna belirlenen zamandan en az 10 dakika önce gelmesi rica edilmektedir. Eğer danışan belirlenmiş rezervasyonuna geç kalırsa kendi oturum süresi geciktiği süre kadar kısalacaktır.

 • Danışan bu kapsamda verilecek hizmetin hiçbir şekilde terapi veya tedavi niteliğinde olmadığını peşinen kabul etmektedir.

 • Satın alınan fakat henüz aktif olarak gerçekleştirilmemiş danışmanlık görüşmelerinde modülün yapısında bir değişiklik olduğu takdirde Commeetment satın alan danışanı bilgilendirmekle yükümlüdür.

 • Modüllerin hiç birisi kişiye özel değildir, konu dikkate alınarak genel nitelikte hazırlanmıştır.

 • Satın alınan modülün konusuyla ilgili daha detaylı özel bir danışmanlık talep edildiği takdirde danışmanımız sizin için kişiye özel bir yol haritası hazırlayabilir. Buna devam edip etmemek tamamen danışanımızın kendi kararıdır.

 • Grup halinde alınacak olan modüllerde geçerli indirim oranları için lütfen Commeetment ile iletişime geçiniz.

 • Satın alınan bir modül, başka bir modül veya hizmet ile değiştirilemez, satın alma sırasında belirtilen kişi dışında başka birine bu hak devredilemez.

 • Eğer modülü bir başkasına hediye edecekseniz bunu satın alma sırasında belirtmeniz gerekmektedir.

 • Danışmanlık modülüne katılan kişi 18 (on sekiz) yaşından büyük (reşit) olduğunu, vesayet altında olmak da dahil olmak üzere hak ve fiili ehliyetini kullanması yönünde herhangi bir surette kısıtlama altında olmadığını beyan ve garanti eder. 18 yaşının altındaki kişiler ailelerinin eşlik etmesiyle ya da onların yazılı onayıyla görüşmelere katılabilirler.

 • Danışan, danışmanlık modülünün verilmesi sırasında ortaya çıkabilecek her türlü olumsuz durumla ilgili Commeetment’ı bilgilendirmekle yükümlüdür. Bunun sonucu olarak, Commeetment gerekirse hizmeti danışana vermeme hakkına sahiptir. Bunların dışında ortaya çıkabilecek hiçbir olumsuz durum için Commeetment sorumlu tutulamaz.

 • Modül görüşmesini ofiste yapan danışanlarımız Trump Alışveriş Merkezi’nin otoparkından faydalanabilirler.

 • Satın aldığınız danışmanlık modülüne ilişkin fiş veya faturanızı istemeyi unutmayınız.

ÖNERİLEN MODÜLLER